Privacyverklaring

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

U kunt onze website doorgaans gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover op deze pagina's persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit waar mogelijk op vrijwillige basis.

In deze privacyverklaring van [bedrijfsnaam] wordt beschreven, hoe [bedrijfsnaam], gevestigd in [adres], bij uw bezoek van onze website uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Door het gebruik van deze website, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Coördinator gegevensbescherming

Onze coördinator gegevensbescherming kunt u bereiken via:

Bedrijfsnaam
z.H.. Coördinator gegevensbescherming
Straat
Postcode Plaats
Telefoon: +43-0000-000000
E-mail: [email protected]

Verwerkingsverantwoordelijke, ontvanger

We verwerken uw persoonsgegevens met de steun van verwerkers die ons helpen bij het leveren van de diensten (bijv. webhost, verzenddienst digitale nieuwsbrief).

 • GO.WEST Communications GmbH
 • Hetzner Online GmbH
 • 1&1 Internet SE
 • xLab Software Engineering
 • Cloudflare, Inc
 • CleverReach
 • Kognitiv, GASTROdat GmbH, HotelNetSolutions GmbH
 • Google/Adobe (Webfont-provider)
 • Lijst aanvullen/verwijderen wat niet van toepassing is

Deze verwerkers zijn verplicht om uw persoonsgegevens strikt te beschermen en mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan voor het leveren van onze diensten verwerken.

Een overdracht van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats aan relevante dienstverleners zoals banken (in het geval van overschrijvingen aan u), belastingadviseurs (indien deze op onze boekhoudafdeling voorkomen), verzendbedrijven (in geval van verzending aan u), enz.

 • Individuele lijst

Contactformulier

Na verzending van het contactformulier verwerkt onze functionaris voor gegevensbescherming uitsluitend de rechtstreeks door u verstrekte persoonsgegevens, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken betekent alleen dat u uw gegevens niet doorstuurt en wij deze niet kunnen verwerken.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde door een schriftelijke kennisgeving in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. 
De gegevens worden op basis van dezelfde rechtsgrondslag verder verwerkt, hetgeen verenigbaar is met het oorspronkelijke verwerkingsdoel, totdat u bezwaar maakt. In dit geval worden de gegevens doorgegeven aan het verzendbedrijf.

U hebt te allen tijde het recht, om door middel van een schriftelijke kennisgeving bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Digitale nieuwsbrief

Door het selectievakje aan te vinken, stemt u in met de verwerking door de functionaris voor gegevensbescherming van de door u ingevoerde persoonsgegevens ten behoeve van informatie over aanbiedingen en nieuws door middel van een digitale nieuwsbrief, tot intrekking of bezwaar.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Indien u geen toestemming geeft, betekent dit alleen dat u geen digitale nieuwsbrief zult ontvangen.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde door een schriftelijke kennisgeving of een klik op de afmeldlink in de digitale nieuwsbrief in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Evenzo kunt u op dezelfde manier bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing in de vorm van een digitale nieuwsbrief.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Bij het bezoeken van een website kan de website een cookie op de computer van de bezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens van de eerder opgeslagen cookie lezen en zo bijv. vaststellen of de gebruiker de site eerder heeft bezocht en in welke delen van de site de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was.
Op Wikipedia vindt u meer informatie over cookies.

De cookie-instellingen wijzigen

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies toegestaan zijn of geweigerd worden, kan door de gebruiker in de instellingen van de webbrowser worden vastgelegd. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kunt u opvragen via de helpfunctie van de betreffende webbrowser.

Als het gebruik van cookies wordt beperkt, kan het voorkomen dat niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn.

Server logfile

Met het oog op het bewaken van de technische functie en het vergroten van de betrouwbaarheid van de webserver op basis van de overheersende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon (technische beveiligingsmaatregelen), verwerkt deze website de volgende persoonsgegevens in een logbestand op de server (zie Combined Log Format):

 • IP-adres
 • Tijdstempel
 • opgeroepen inhoud
 • verwijzende pagina 
 • Browseridentificatie

Deze gegevens worden slechts tijdelijk gedurende een periode van 10 dagen bewaard. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LCC ('Google'), op de rechtsgrondslag van het dwingende legitieme belang (analyse van websitegebruik). Hiervoor hebben wij met Google een overeenkomst voor de verwerking van opdrachtgegevens afgesloten.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via software een verbinding met de servers van Google opgebouwd en worden er gegevens naar de servers van Google verzonden, waarvan een deel zich in de Verenigde Staten bevindt. Google Analytics maakt bovendien gebruik van cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door websitegebruikers te analyseren.

Deze website gebruikt de functie 'Activering van IP-anonimisering'. Hierdoor wordt uw IP-adres van tevoren door Google verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort.

Volgens Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit door de wet vereist is of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken.
Gedetailleerde informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens in Google Analytics is te vinden in de privacyverklaring van Google of van Google Analytics.

Google Analytics uitschakelen

U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens op onze website in het algemeen voorkomen door 'Do Not Track' in uw webbrowser in te stellen. Onze website houdt rekening met het 'Do Not Track'-signaal dat uw webbrowser naar alle websites verzendt.

U kunt voorkomen dat Google Analytics in het algemeen uw gebruikersgegevens op alle websites verzamelt door de browser plug-in te downloaden en installeren die via de volgende link beschikbaar is.

Share-knoppen

Onze website heeft op sommige pagina's knoppen om pagina-inhoud te delen op de social media platforms Facebook, Google Plus, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest, Reddit, Tumblr, XING en YouTube.

De knoppen zijn zo ontworpen dat de persoonsgegevens van bezoekers van onze website optimaal worden beschermd omdat het script (computerprogramma) achter de knoppen geen persoonsgegevens verzamelt of verwerkt. Bezoekers van onze website die onze site willen delen, worden door op de knoppen te klikken omgeleid naar de 'Share'-pagina's van de betreffende social media platforms. Daar worden de scripts die nodig zijn voor het delen van pagina-inhoud geladen. De zakelijke en gegevensbeschermingsvoorwaarden die zijn overeengekomen door de bezoeker van de website met de betreffende social media platforms zijn dan van toepassing.

Gedetailleerde informatie is rechtstreeks te vinden bij de betreffende providers:

Uw rechten

U hebt recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Als de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is of een overeenkomst die met u is gesloten, hebt u ook recht op doorgifte van gegevens.

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Bovendien hebt u het recht in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, [email protected]).

made with passion by GO.WEST GO.WEST Communications GmbH